Stora Höga Allbygg AB

 

Adress:
Gläntans väg 28
444 60 STORA HÖGA

 

Snickare: Maik Johansson
Mobil: 070-9795250

Ekonomi: Jeanette Johansson
Mobil: 076-9481071

E-post: storahogaallbygg@hotmail.com
Hemsida: www.storahogaallbygg.se